top of page

Wat is Emotieve Therapie?

Van herbeleving naar neutralisatie

Emotieve Therapie is ontstaan vanuit de regressietherapie en is erop gebaseerd dat mensen een gevoelscentrum in hun buik hebben. Binnen deze therapie wordt ervan uitgegaan dat iedere problematiek in het 'nu' benaderbaar is en zonder herbeleving verwerkt kan worden. Emotieve Therapie is een kortdurende therapie van 9 consulten, van twee uur per keer, die over het algemeen in procesvorm wordt uitgevoerd. Het is echter ook mogelijk om probleemgerichte sessies te volgen.
 
Het doel van Emotieve Therapie
 
Het doel van Emotieve Therapie is het begeleiden van cliënten bij het verwerken van tot nu toe onverwerkte ervaringen. Hiermee verdwijnen de daarmee verbonden patronen in het heden en wordt het ervaren van een gelukkig en zinvol leven (weer) mogelijk.
 
Het gevoelscentrum en ladingen
 
In 1998 verscheen een boek van dr. Michael D. Gershon getiteld: 'The second brain: a groundbreaking new understanding of nervous disorders of the stomach and intestine'. In dit boek toont hij aan dat er zich een autonoom zenuwstelsel in de darmwand bevindt. Klik hier voor het artikel: "Think twice: How the Gut's 'Second Brain' Influences Mood and Well-being" (Scientific American). Binnen de Emotieve Therapie is gebleken dat we dit autonoom zenuwstelsel kunnen benaderen en gebruiken als een gevoelscentrum.
 
Emotieve Therapie gebruikt logische en analytische technieken om ladingen, die het gevolg zijn van traumatische ervaringen, te neutraliseren in dit gevoelscentrum in de buik. Hierdoor houden beperkende gedachtes, gedragingen en gevoelens van onmacht op te bestaan.Een lading is een met energie geladen plek in het lichaam die bestaat uit een onmachtig deel en een gedraging. De gedraging is erop gericht om de persoon uit de onmacht te halen en heeft dus een positieve intentie. Zowel de onmacht als de gedraging bestaan uit een mentaal deel (M), een emotie (E) en een lichaamsgevoel (L). Wij noemen dit een
MEL-punt. De ladingen zijn verankerd in drie basisemoties: angst, boosheid en verdriet Tijdens de therapie sporen wij de MEL-punten op in het lichaam en neutraliseren ze in het gevoelscentrum, waarna de onmacht en de daaraan gekoppelde gedraging in het dagelijks leven ophouden te bestaan.
 
Voor wie is Emotieve Therapie geschikt?
 
Klik hier voor toepassingsgebieden en resultaten.
 
Wat is trance?
 
Tijdens de sessies wordt gewerkt met trance.Trance is een natuurlijke staat van het bewustzijn, die we tijdens een sessie versterken om de ladingen in het onderbewustzijn naar boven te halen. Hierdoor zijn de ladingen fysiek te ervaren als MEL-punten zonder dat ze triggeren, waarbij inzicht verkregen kan worden in de oorsprong en functie ervan. Bij trance werken we met een gefocust elliptisch bewustzijn. Dit houdt in dat de focus van het ego van de cliënt begeleid wordt om zich op de ladingen in het onderbewustzijn te kunnen concentreren. Enerzijds weet hij waar hij is en wat zijn doel is, anderzijds richt hij zich op de ervaringen uit zijn onderbewustzijn. Dit heeft als voordeel dat de cliënt zich kan richten op de ervaring en tegelijkertijd voelt en weet dat de controle bij hem ligt.
 
Emotieve Sessiestructuur
 
Emotieve Therapie heeft een vaste sessiestructuur die we de Emotieve Sessiestructuur hebben genoemd. De eerste bijeenkomst is een lange probleemgerichte intake. In de sessies daarna behandelen we de basisafweermechanismen tegen ladingen: angst, boosheid en verdriet. Elke sessie bestaat uit het benaderen van MEL-punten die gekoppeld zijn aan het betreffende gevoelsmatig coping- en/of afweermechanisme. De volgorde van de eerste drie sessies is afhankelijk van het persoonlijke proces van de cliënt. De drie daarop volgende sessies (verbinding met de ander, verbinding met jezelf en verbinding met het hier en nu) zijn eveneens met elkaar uitwisselbaar. Ook hier is de volgorde afhankelijk van het proces van de cliënt. De volgorde van de laatste twee sessies staat vast.
 
De Emotieve Procestherapie bestaat dus uit 9 sessies:
 
 • Probleemgerichte intake.
 • Angst-sessie.
 • Boosheid-sessie.
 • Verdriet-sessie.
 • Liefde-sessie (verbinding met de ander).
 • Liefde-sessie (verbinding met jezelf).
 • Blijdschap-sessie (verbinding met het hier en nu).
 • Kernovertuiging-sessie.
 • Afsluitende sessie.
   
(Het ES-structuurmodel. R.J.M. Duchateau 2003).
bottom of page