top of page
Emotieve ontspanningstechnieken – hoe werkt dat nu precies?

Inleiding

In maart en september 2023 zijn er artikelen uitgebracht over de emotieve theorie en emotieve ontspanningstechnieken. Emotieve ontspanningstechnieken zijn, net als enkele andere bekende technieken zoals bijv. EMDR, per toeval ontdekt. Duchateau hoorde begin deze eeuw de uitspraak ‘als een trauma in een moment kan ontstaan, zou het ook in een moment opgelost moeten kunnen worden’. Deze uitspraak leidde tot een zoektocht waarbij per toeval een techniek ontdekt werd, welke in een later stadium door Duchateau emotieve ontspanningstechnieken (EOT) is genoemd. In dit artikel wordt beschreven hoe deze techniek werkt.

De basis van de emotieve ontspanningstechnieken ligt in de gedachten ‘pijn zit vast in angst, verdriet en boosheid’, ‘als trauma in een moment kan ontstaan, zou het ook in een moment opgelost moeten kunnen worden’ en ‘gevoel kent geen tijd’ (Duchateau, 2001). De gedachte ‘pijn zit vast in angst, verdriet en boosheid’ heeft geleid tot het gebruik van de zgn. MEL-punten, waarin een onmacht en bijbehorende gedraging uitgewerkt worden in een mentaal (M), emotioneel (E) en een lichamelijke (L) ervaring. Als een persoon een onmacht ervaart, dan treedt er automatisch een compenserende gedraging op met als doel om bij de onmacht weg te komen. Deze onmacht en gedraging kun je uitvragen, wat we het uitvragen van een MEL-punt (Duchateau 2003) noemen. De uitspraak ‘gevoel kent geen tijd’ staat voor het gegeven dat een trauma tientallen jaren geleden ontstaan kan zijn, maar in het heden nog steeds op dezelfde manier voelbaar is als op het moment van het ontstaan. Het trauma dat (jaren geleden) ontstaan is, kan in het huidige dagelijks leven nog steeds gevoelens van onmacht veroorzaken. Op het moment dat (het lichaam van) een mens gelijksoortige elementen ervaart als tijdens het ontstaan van een trauma, kan het lichaam en/of de persoon weer dezelfde onmachtgevoelens ervaren. Zelfs wanneer de persoon zich niet bewust is van deze gelijksoortige elementen (zoals bijv. geluid, geur, kleur, postuur, gezichtsuitdrukking, oogopslag, lichtinval, enz.). Het lijf herinnert zich (in veel gevallen gebeurt dit onbewust) de eerder ervaren schokkende ervaring en zet het autonome zenuwstelsel in werking om te vechten of vluchten of te bevriezen.

 

Porges (2019) polyvagaal theorie legt uit hoe ons zenuwstelsel werkt, waardoor mensen in staat zijn om het autonome zenuwstelstel te beïnvloeden, wat een positieve invloed kan hebben op het dagelijks functioneren van de mens (gevoelens, gedachten, gedrag).     

De emotieve theorie (2023) vulde deze kennis aan met de mogelijkheden van het enterisch zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel is in staat om pijn welke vastzit in angst, verdriet en boosheid te neutraliseren. Het enterisch zenuwstelsel, welke door Duchateau ‘gevoelscentrum’ wordt genoemd, ontspant de lading (de ervaren onmacht en bijbehorende gedraging) binnen enkele seconden, zodra deze lading in verbinding wordt gebracht met dit zenuwstelsel. De emotieve ontspanningstechnieken bestaan uit het uitvragen van de lading (onmacht en gedraging uitvragen naar concrete lichamelijke ervaringen, gevoelens en gedachten) en deze lading in zijn geheel met focustechnieken [1] in verbinding te brengen met het enterisch zenuwstelsel. Op het moment dat de lading zich verbindt / contact maakt met dit zenuwstelsel, treedt er ontspanning op in het zenuwstelsel en is de pijn (angst, boosheid of verdriet) geneutraliseerd. Wat overblijft is een ervaring, welke zich herinnerd wordt, maar waarbij de pijn verdwenen is. 

 

Auteurs

Dit artikel is geschreven door drs. M. M. H. Wieggers, GZ-psycholoog, orthopedagoog, regressie- en emotief therapeut in samenwerking met R. J. M. Duchateau, psychiatrisch verpleegkundige, emotief therapeut, oprichter en directeur van opleidingsinstituut SET.

Bronnenvermelding

  • Duchateau, R. J. M. (2003 t/m 2022). Syllabus Opleidingsinstituut SET. SET

[1] Focussen is aandacht schenken aan iets dat je kunt voelen in je lijf en dat gaat over iets in je leven. Ook wel de “felt sense” genoemd. Je voelt het in je lichaam maar het is niet puur lichamelijk. Het is niet het gevoel dat je broek te strak zit of dat je teveel gegeten hebt. Het is meer zoiets als een brok in je keel, een steen op je maag of vlinders in je buik. Van iedere situatie in je leven kan zich zo’n felt sense vormen. (www.focuscentrumadv.nl)

bottom of page