Voel

Voel

Emotief Therapeut

De rol van de therapeut

De Emotief Therapeut heeft een complementair behandelaanbod.

De focus van behandeling ligt op gezondheid en welzijn en er wordt actief gewerkt aan het verminderen van klachten en het versterken van draagkracht. U kunt bij ons terecht wanneer u een integrale hulpvraag heeft, een aanvullende behandeling zoekt op een reguliere (lopende) behandeling. Een Emotief Therapeut volgt zijn patiënten actief tijdens de therapie en heeft geen oordeel. Wij vinden dat tegenoverdacht tijdens de therapie tot een minimum moet worden beperkt. Door de patiënt te volgen en een kader te geven waarbinnen de patiënt zijn eigen pijn kan neutraliseren, kan hij machtig worden over zijn eigen gevoel van onmacht. Door de actieve rol van de patiënt beëindigd de patiënt zelf zijn pijn.