top of page
Wat zijn emotieve ontspannings technieken?

Van herbeleving naar neutralisatie

Deze ontspanningstechnieken zijn ontwikkeld door opleidingsinstituut SET naar aanleiding van een vraag van psychiater M. Lassche. Deze vroeg zich af of met behulp van gesprekstechnieken gevoelens van onmacht in acute situaties konden worden beïnvloed.

Het enterisch zenuwstelsel en ladingen
 

In 1999 verscheen een boek van dr. Michael D. Gershon getiteld: 'The second brain: a groundbreaking new understanding of nervous disorders of the stomach and intestine'. In dit boek toont hij aan dat er zich een autonoom zenuwstelsel in de darmwand (het enterisch zenuwstel) bevindt. Klik hier voor het artikel: "Think twice: How the Gut's 'Second Brain' Influences Mood and Well-being" (Scientific American). Opleidingsinstituut SET heeft logische en analytische technieken ontwikkelt om lichamelijk ervaren spanningen die gekoppeld zijn met traumatische ervaringen te ontladen. Het enterisch zenuwstelsel kan hierdoor worden gebruikt om emoties te reguleren die ontstaan zijn ten gevolge van ervaren traumatisch gebeurtenissen. Een lading kan als een lichaamsspanning ervaren worden en is emotioneel geladen. Hij bestaat uit een een onmachtig deel en een gedraging. 

De gedraging is erop gericht om de persoon uit de onmacht te halen en heeft dus een positieve intentie. Zowel de onmacht als de gedraging bestaan uit een mentaal deel (M), een emotie (E) en een lichaamsgevoel (L). Wij noemen dit een MEL-punt. De ladingen zijn verankerd in drie basisemoties: angst, boosheid en verdriet. Tijdens de gesprekken sporen wij de MEL-punten op in het lichaam en neutraliseren ze in het enterisch zenuwstelsel, waarna de onmacht en de daaraan gekoppelde gedraging in het dagelijks leven ophouden te bestaan.

Voor wie zijn emotieve ontspanningstechnieken geschikt?

 

Deze ontspanningstechnieken zijn geschikt voor cliënten met problemen op onder meer het gebied van emoties, relaties, seksualiteit, werk, stress en psychosomatische klachten. Over het algemeen worden deze technieken gebruikt om tijdens gesprekken opkomende lichamelijke spanningen te ontladen.

 

Resultaten

 

Resultaten van het gebruik van de EOT zijn onder meer:

 

 • Herstel van de verbinding met zichzelf.

 • Sterke verbetering van relaties op persoonlijk en professioneel gebied.

 • Inzicht in en doorbreken van oude patronen, beperkende overtuigingen en blokkades.

 • Sterke vermindering van gevoelens van stress.

 • Emotionele stabiliteit. 

 • Sterke verbetering van het functioneren op het werk.

 • Sterke verbetering van leerprestaties.

 • Ontplooiing van creativiteit.

 • Toename van vitaliteit.

 • Sterke verbetering van lichamelijk en geestelijk welbevinden. 

 • Het ervaren van keuzemogelijkheden en daarmee een versterking van het gevoel van eigen verantwoordelijkheid. 

 • Het kunnen stellen van grenzen.

 • Persoonlijke ontwikkeling.

 • Rust.

 

bottom of page